Šport

Koncerty

Kultúrne podujatia

Svadby, stužkové a spoločenské oslavy/ konferencie

Portréty

Propagačné fotenie (produkty, autá, jedlo, parky...)